RÉVOLUTİON FRANÇAİSE FRANSIZ İHTİLALİ

 

 

 

 

 

Dünya tarihinin en önemli olaylarından biri olan Fransız ihtilali 1787 patlak vererek tüm Fransa’ya yayılan, en güçlü noktasına 1789 da ulaşan ve 1799 a kadar devam eden dünyanın gelmiş geçmiş en güçlü devrimi olarak kabul edilen bir harekettir. Bu etki tüm dünyayı etkilemiş ve 10 yıl boyunca devam eden bu ihtilal uğruna on binlerce insan hayatını kaybetmiştir. Bu ihtilal Fransa’daki krallığın, dini hiyerarşinin ve aristokrasinin, işçi sınıfı tarafından sorgulanması sonucu oluşmuştur. Fransız İhtilali sonucu monarşi yönetimlerinin gücü azalmış ve cumhuriyet ve liberal demokrasi yönetimlerine olan ilgi artmıştır. 

Devrime yol açan etkenlerden en önemlileri şunlardır ;

 

  1. İnsanların yaşam kalitesinin azalması
  2. Burjuva sınıfı ile köylünün ekonomik durumunun arasında ciddi bir fark olması.
  3. Köylülere aşırı zorluk çıkartan çağdışı feodal sistemine tepkinin artması
  4. Fransa’nın Amerikan bağımsızlık savaşında yardım olarak gönderdiği askerler ve aşırı mali destekten dolayı devletin batma eşiğinde olması.

 

İhtilalin gelişimi geleneksel danışma meclisi olarak ifade edilen Etats Generaux ‘nun toplanmasıyla ihtilal güç kazandı. Bu meclis yüzyılları aşan uzun bir süredir bir araya gelmiyordu. Meclis üyeleri halkın temsilcisi olduklarını ve bir anayasa hazırlamadan meclisten dışarı ayağını uzatmayacağına dair yeminler ettiler ve din adamlarını destekleyen üyelerin çoğu halkı destekleyeceklerini açıkladılar artık kral için son gelmiş ve dünya tarihini değiştirecek en önemli adımlar atılmıştı. Kral 16.lui askeri önlemleri alsa da halkın kararı ve milli iradesini hiçbir güç önleyemiyordu daha sonra hapishane olarak kullanılan bastille kalesini ele geçiren ve mahkumları çıkartan köylülerden sonra kral kontrolü tamamen kaybetti.Daha sonra, meclis tekrar hızlı bir şekilde toplanıp 1791 de yeni anayasayı ilan etti burjuva sınıfının ve tüm din adamlarının adil ve çağdaş olmayan hakları elinden alındı ve anayasal monarşi haline gelindi. Kral artık elindeki tüm kozları oynamış ve uzun yıllar süren iç savaşı kaybetmişti. İsyancıların bazıları sadece eşitliği ve demokrasiyi isterken bir tarafta faşist rejimi tamamen kaldırmayı kendine amaç edinmişti. Sonunda 1972 de cumhuriyet kuruldu ve kral ve kraliçe anayasal bir şekilde yargılanarak giyotin ile idam edildi.

 Author: Alper Gülyaz / Kurucu Editör

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir